алкохолен

alcoholic

adj


Български-английски малък речник. 2014.

Look at other dictionaries:

  • бомбо — (анг. bombo) вид алкохолен пијалак од рум, мискет и шеќер во Северна Америка …   Macedonian dictionary

  • вермут — (гер. Wermut) горчливосладок алкохолен пијалак, вино или ракија со пелин, пелинач …   Macedonian dictionary

  • виски — (анг. whisky) 1. силен алкохолен пијалак произведен од некои жита, особено од јачмен 2. висока отворена кола на две тркала што ја влече еден коњ …   Macedonian dictionary

  • коктел — (анг. cocktail) 1. алкохолен пијалак подготвен од коњак, вермут, ракија, јајца, овошје и мирудии 2. прием со мало послужување …   Macedonian dictionary

  • коњак — (фр. cognac) силен алкохолен пијалак (30% алкохол) што се добива со дестилација на природни вина …   Macedonian dictionary

  • ликер — (фр. liqueur) вид миризлив алкохолен пијалак од пречистен алкохол, шеќер, овошен сок и етерично масло …   Macedonian dictionary

  • текила — (шп. tequila) вид жесток алкохолен пијалак во Мексико се добива со дестилација на неколку вида агава …   Macedonian dictionary

  • тоди — (анг. toddy) 1. алкохолен пијалак од сокот на некои видови палми 2. вид силен грог, пунч и секој добар пијалак …   Macedonian dictionary

  • целулоид — (лат. cellula, грч. eidos вид, облик) лесно запална, проѕирна и еластична пластична маса што се добива од памук и алкохолен раствор на камфор служи за правење на чешли, филмови, ѓердани и др …   Macedonian dictionary

  • чича — (шп. chicha) вид алкохолен пијалак кај јужноамериканските Индијанци се прави од пченка …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.